Links Nieuws Agenda Gastenboek
Menu

 

Secretariaat

Koeleplekstraat 3
6942CW Didam.

info@schutterij-deheegh.nl

Contact de webmaster


Bestuurs wisseling

Op zondag 28 augustus j.l., tijdens de algemene leden vergadering, heeft in onze schutterij een bestuurs wisseling plaats gevonden.

De penningmeester was aftredend en niet herkiesbaar, de secretaris was al een tijd vacant en de voorzitster had eerder aangekondigd om gezondheidsredenen volgend jaar te stoppen.

Hierom is druk overleg gewees, een versnelde procedure gestart en een nieuwe kandidaat voorzitter gevonden en gekozen.

Het dagelijks bestuur is geinstalleerd en bestaat nu uit, J van de Berg (voorzitter), A van den Oosterkamp – Lusing (penningmeester), R ter Voert (secretaris). B Koerntjes had vorig jaar zijn functie reeds verlengd.


=====================================


Schuttersfeest 2022.

Wederom kan schutterij de Heegh, zoals voorgaande jaren, terug blikken op een geslaagd schuttersfeest met als hoogtepunt de strijd om het koningschap.

Tijdens het koningsbal op zondag werden 3 leden gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap Gerrie Christant en Willy Buiting, en Rob ter Voert 25 jaar lid en vanzelfsprekend werd de aanhang bedankt met een bloemetje.

Allen gefeliciteerd en bedankt voor de inzet.


Uitslagen.

Prijzen koningschieten.

1e prijs Bennie Koerntjes

2e prijs Kian Buser

3e prijs Joey Wenting

4e prijs Jan van den Berg

5e prijs Heidy Evers


Prijzen koning ringsteken.

1e prijs Rob ter Voert

2e prijs Edmond Conseption

3e prijs Heidy Evers

4e prijs Chiel Rasing

5e prijs Theo van den Berg


Helaas heeft op dinsdag, door spontane regenbuien, het vogelknuppelen en prijsschieten geen doorgang kunnen vinden, maar... wat in het vat zit verzuurd niet!


==================================  


========================


De corona Prins bij de Slörpers.

Hij heeft lang het geheim moeten bewaren, maar het heeft geloond. Eric de 1e Driessen heeft zich zondag 1e pinksterdag getoond aan het publiek en heeft met zijn adjudanten en gevolg deel genomen aan de optocht. "Ondanks een buitje was het een geslaagde middag", zegt Eric "ik heb er ontzettend van genoten".

Met zijn kreet; "Het is geen feest, als Prins Eric niet is geweest"  pakken  we het carnaval programma weer op.

Prins Eric 1e met de adjudanten Diana en Pascal


======================================

Van de administratie.

I.v.m. de bereikbaarheid, een dringend verzoek aan alle leden.

Diegene bij wie onlangs zijn/haar telefoonnummer en/of e-mail adres is gewijzigd, wordt verzocht zo spoedig mogelijk de nieuwe gegevens door geven aan de secretaris, via info@schutterij-deheegh.nl of de brievenbus.

Hierdoor zult u niets hoeven te missen. Het zou jammer zijn, toch.

Bij voorbaat hartelijke dank.

======================================

Copyright 2008 - 2022 All Rights Reserved. RTV-prod